About POP-UP

POP-UP is a mobile exhibition-concept, which can “pop-up” anywhere. The exhibited artists are invited by the artistic board of POP-UP, who also helps finding the best location toreveal the new works of the invited artist.
Unpredictability is a must, concerning both the presented art, and the location.
Established as well as cutting edge artists, will be among the exhibitors. There will be solo- as well as groupshows, events and releases.
The ability to transgress the different genres of art will be a significant ability amongst those invited.

POP-UP er et mobilt udstillings-koncept, der ”popper op” hvor som helst.
De udstillende inviteres af POP-UPs kunstneriske panel, som for hver gang finder den bedst egnede location til at forløse en given kunstners nye værker.
Uforudsigelighed er et must både hvad angår den præsenterede kunst og lokalitet.
Etablerede kunstnere, såvel som cutting edge-kunstnere, vil være at finde blandt udstillerne. Der vil være solo- såvel som gruppeudstillinger, og events og releases.
Ydermere vil en ubesværet vandring i genrer også være et kendetegn blandt de inviterede kunstnere.

pop-up_logo2